Proses Hazırlık Hizmetleri


TİM AFZ DE PROSES HAZIRLIK HİZMETLERİ

Günümüz ekonomisinde, sürekli olarak rekabetin artması ve yeni fimaların yenilikçi ürünlerle piyasa girmesi sonucu karlı satış yapmak gittikçe zorlaşmaktadır. Sonuç olarak, üretim prosesini sürekli olarak iyileştirmek, kayıpları en aza indirgemek ve katma değeri olmayan operasyonlardan kaçınmak, kısaca verimliliği arttırmak, önem verilmesi gereken bir nokta olmaktadır.

Ürünü risk altına sokan hatalarin önlenmesi, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, ve firma imajinin iyileştirimesi sağlanır.

Scroll to Top