whatsapp
Yukarı

Üretim Planlama ve Kontrol Nedir?

Üretim Planlama ve Kontrol Nedir?

Üretim Planlama ve Kontrol, işletmede üretilecek ürünü belirleyen, üretim için işletmenin ihtiyacı olan gereksinimleri tespit eden, ürünün hedeflenen kalitede; hesaplanan süre, maliyet ve miktarda elde edilmesini sağlayan, bu doğrultuda eldeki kaynakları en verimli şekilde kullanan ve toplam karı maximize eden bir üretim yönetimi uygulamasıdır. Üretim Planlama, şirketin en kısa zamanda en verimli şekilde hedefine ulaşması için uygulanan ve işetmenin diğer tüm amaç ve fonksiyonlarına olumlu yönde katkıda bulunan bir faaliyetler kümesidir. Şirketin stratejik hedeflerini üretim operasyonlarına bağlar ve bunu, belirlenen finansal bütçeler, satış hedefleri ve kaynak yeterliliği doğrultusunda yapar. Planlama sayesinde, üretim için gerçekleştirilecek faaliyetler belirlenir ve söz konusu faaliyetler için eldeki kaynakların yeterli olup olmadığı gözlenir. Bu faaliyetlerin ne zaman ve nerede yapılacağı çizelgelendirilir.

Üretim Planlamanın temel amacı müşteri talebini karşılamak için gerekli olan tüm üretim operasyonlarını belirlemektir. Üretimi planlamak için başlanması gereken temel nokta, satış tahminleri ve kabul edilen siparişlerdir. Eğer firma doğru zamanında doğru bir planlama uygulamış ise, işletme, stoklarını minimum seviyede tutarken, müşteri talebini en iyi ve hedeflenene uygun şekilde karşılayabilir. Örneğin talep tahmini çıkarırken belirlenmiş bir süre içinde ne kadar ürün üretilmesi gerektiği hesaplanır ve %10’luk fire oranıyla bir oran çıkartılır. Öngörülen talebi karşılamak için farklı üretim yöntemleri kullanılabilir. Bir akış çizelgesi ile üretim sürecinin tüm operasyonlarının haritası çıkarılır. Bu, sürecin işleyişini nasıl iyileştireceğinizi incelemenize yardımcı olur ve olası bir durumda meydana gelebilecek sorunları fark etmenizi sağlar.

Üretim kontrol ise, gerçekleşecek olan üretimin, planlanan üretime uygunluğunu denetler, analiz eder ve bulgularda yer alan (varsa) aksaklıkları gidermeye çalışır. Planlama, üretilecek olan ürünler ve üretim kaynaklarının uyuşması ile ilgili verilerin analizi ile başlar ve operasyonlar sırasıyla üretim planında belirlenmiş adımlara göre faaliyete koyulur. Kontrol ise, şirketin üretim adına belirlediği hedefe ulaşabilmesi için, "feedback" yöntemi ile operasyonları başlatır ve denetler. Yani üretim planlama üretimin ilk aşamalarında, üretim kontrol ise üretim sırasında veya kalite standartlarının yakalanıp yakalanmadığını ölçmek adına üretimin hemen sonrasında yapılan faaliyetlerdir.

Kalite Gülümsetir :)
Portalımıza Kayıt Olarak Tüm Eğitimlerimize Erişebilirsiniz.

Kayıt Ol
image